Home / Kooperieren / Projekte / Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten / Ελληνικά (Griechisch)

Ελληνικά (Griechisch)

Συμβουλευτικό γραφείο Ντίσελντορφ

Ανακοίνωση λόγω του κορονοϊού: Για λόγους ασφαλείας, οι διαβουλεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Mintropstrasse 20

1ος όροφος

40215 Ντίσελντορφ

Ώρες γραφείου:

Τετάρτη 10 π.μ. - 12 το μεσημέρι

Τετάρτη 13 μ.μ. - 15 μ.μ.

Παγώνης Παγωνάκης

Σύμβουλος

Τηλέφωνο:         +49 (0)211 - 938 00 16

Φαξ:                  +49 (0)211 - 938 00 25

Kινητό:               +49 (0)160 - 905 986 14

e-mail:                pagonakis@arbeitundleben.nrw

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων να καταστεί δίκαια

Βοηθάμε δωρεάν και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Προσοχή! Παρακαλώ μην υπογράψετε καμία σύμβαση ακύρωσης ή τροποποιητική σύμβαση που υποβάλλει ο εργοδότης λόγω του κορονοϊού. Πάντα συμβουλευτείτε πρώτα το συμβούλιο εργαζομένων ή το συνδικάτο σας.

Συμβουλές σε Γερμανικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά (Български), Ρουμανικά (Româna) και Ελληνικά.

Σύντομη περιγραφή του Έργου

Ελεύθερη κυκλοφορία σημαίνει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ε.E., να εισέρχονται και να διαμένουν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Μπορούν, επίσης, να δραστηριοποιούνται οικονομικά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, δηλαδή να είναι μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, μόνιμα ή προσωρινά.

Δεν πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων με βάσει την ιθαγένεια ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση, τις αμοιβές ή άλλες συνθήκες εργασίας.

Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει συχνά στην πράξη. Επανειλημμένα, οι εργαζόμενοι εξαπατώνται στις αμοιβές τους, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης κατά τη μίσθωση ακινήτων και αναγκάζονται να ζουν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες. Η χαμηλή γνώση της γερμανικής γλώσσας και η άγνοια των δικαιωμάτων γίνονται σκόπιμα αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το Έργο προσφέρει βοήθεια, δωρεάν και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ώστε να γίνει δίκαιη η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Βασικοί στόχοι του Έργου:

  • Συμβουλευτική και υποστήριξη των εργαζομένων από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε θέματα εργατικού και κοινωνικού δικαίου.
  • Ανάπτυξη δικτύου με δομές για την πληροφόρηση, τη συμβουλευτική και την  παρακολούθηση καθώς και την παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας.
  • Μεταφορά γνώσεων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον γενικό πληθυσμό.

 

Γενικό πλαίσιο

Από το 2013, η Arbeit und Leben NRW συμβουλεύει τους εργαζομένους από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για τα δικαιώματά τους. Από 01.01.2020, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέρονται πλέον στους εργαζομένους όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. που απασχολούνται κάτω από εκμεταλλευτικές ή επισφαλείς συνθήκες στο Ομόσπονδο Κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας (NRW). Τα δίκτυα και η συνεργασία με τους εταίρους του Έργου και τις Αρχές θα αναπτυχθούν περαιτέρω, όπως για παράδειγμα αναφορικά με τα κέντρα συμβουλευτικής ανέργων στο NRW.

Οι συχνότερες καταγγελίες αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: μη καταβολή αμοιβής, παράνομη μείωση μισθού, εργατικά ατυχήματα, μη καταβολή μισθού σε περίπτωση ασθένειας, μη αμειβόμενη άδεια, υπερωρίες, αδικαιολόγητη απόλυση καθώς και απουσία σύμβασης εργασίας ή άλλων εγγράφων. Είναι, επίσης, σημαντική η προσφορά γενικής συμβουλευτικής για τα βασικά δικαιώματα στο χώρο εργασίας, η οποία βασίζεται στα ερωτήματα όσων ζητούν συμβουλές και διεξάγεται με σκοπό την πρόληψη. Επίσης, ιδιαίτερα προβλήματα εμφανίζονται στην τήρηση και επιβολή δίκαιων όρων στο καθεστώς της προσωρινής απασχόλησης, στην απόσπαση των εργαζομένων μέσω συμβάσεων εργασίας, η οποία παρατηρείται σε όλους τους τομείς καθώς και στην ψεύτικη αυτοαπασχόληση των εργαζόμενων μεταναστών.

 

Διάρκεια Έργου

Από 01. Ιανουάριος 2020 έως 31. Δεκέμβριος 2022

 

Εταίροι του Έργου:

  • Γερμανική Ένωση Συνδικάτων (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB)
  • Συνδικάτο Ver.di
  • Συνδικάτο Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
  • Συνδικάτο Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
  • Πρόγραμμα «Δίκαιη Κινητικότητα» (Projekt Faire Mobilität)

 

Με την οικονομική υποστήριξη του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.