Home / Kooperieren / Projekte / Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten / Româna (Rumänisch)

Româna (Rumänisch)

Consiliere

Catalina Guia
Bildungsreferentin
Email: guia@arbeitundleben.nrw
Telefon: +49 0211 - 938 00 51
Fax: +49 0211 - 355 949 22
Elena Strato
Bildungsreferentin
Email: strato@arbeitundleben.nrw
Telefon: +49 0231 - 54 50 79 86
Fax: +49 0231 - 189 996 99

Asigurarea unor condiții echitabile pentru libertatea de circulație a lucrătorilor în landul NRW

IMPORTANT: Centrele de consiliere sunt deschise în următoarele intervaluri

Dortmund:         luni între orele 14 și 16
                            miercurea între orele 10 și 12
Düsseldorf:        luni între orele 12 și 14
                             joi între orele 14 și 16
 
Vă recomandăm, să ne sunați sau să ne scrieți un e-mail în prealabil, pentru a face o programare sau pentru consiliere telefonică, întrucât birourile noastre de consiliere nu sunt disponibile în fiecare zi!

De asemenea, vă atenționăm să fiți precauți și să nu semnați documente pe care nu le înțelegeți. Consultați centrele de consiliere sau sindicatele, în astfel de cazuri, pentru a evita semnarea neintenționată a unor contracte de reziliere ale raportului de muncă sau a unor demisii.

Vă mulțumim pentru întelegere și vă dorim multă sănătate!

 

Centru de consiliere în zona Kleve pentru lucrătorii și lucrătoarele prin agenții temporare din regiunea de graniță germano-olandeză.

Locuința este în Germania dar locul de muncă se află în Olanda. Pentru mulți din regiunea de graniță este un model de viață frumos, dar pentru mii de români sau bulgari angajați prin agenții temporare, acest sistem corespunde cu locuințe insalubre și condiții de muncă precare sau chiar cu traficul de persoane în scopul exploatării în muncă.


Multe persoane lucrează în domeniul prelucrării cărnii în Olanda și sunt cazați de către firmele de plasare de muncă în condiții parțial deficitare.


Consilierii proiectul se deplasează în regiunea de graniță, în scopul consilierii de specialitate și se implică în dezvoltarea unei rețele interregionale de sprijin, împreună cu autoritățile, sindicatele și alte centre de consiliere germane și olandeze și cu sprijinul ministerului muncii și al ministerului de construcții din landul NRW.


Pentru a fi prompți și aproape de persoanele afectate oferim consiliere în Emmerich.

 

Birouri de consiliere

Dortmund

Westenhellweg 112, etajul 5
44137 Dortmund

Program consiliere:

Miercuri     10.00 - 12.00
Joi            14.00 - 16.00

Ajutor rapid și stabilirea unor întâlniri în afara programului de consiliere la telelefon și prin email.

tel:      +49 (0) 231 545 079 86
fax:     +49 (0) 231 189 996 99

mobil: +49 (0) 160 94947541

email: strato@arbeitundleben.nrw

Düsseldorf

Karlstraße 127

Sediul Ver.di, etajul 1 dreapta, camera 1.25

40210 Düsseldorf

Program consiliere:

Luni          12.00 - 14.00

Joi            14.00 - 16.00

Ajutor rapid și stabilirea unor întâlniri în afara programului de consiliere la telelefon și prin email.

tel:      +49 (0) 211 938 00 51

fax:     +49 (0) 211 355 949 22

mobil: +49 (0) 175 588 42 91

email: guia@arbeitundleben.nrw

Emmerich am Rhein:

Programul de consiliere în orașul Emmerich am Rhein:

Luni: 09:00 - 16:00

Miercuri: 09:00 - 16:00

Vineri: 09:00 - 16:00

Va rugam contactați-ne mai întâi telefonic: 0160 – 96964033 sau prin e-mail la adresa: badulescu@arbeitundleben.nrw pentru a stabili o programare de consultație.

 

Întrebări și răspunsuri din dreptul muncii

Ce implică un contract de muncă pe termen limitat și care sunt limitele acestuia?

De regulă se distinge un contract pe termen limitat de o formă nelimitată prin existența în cadrul contractulu,i a unui element care să indice un termen sau obiect. Limitarea valabilității unui contract de muncă poate depinde de mai mulți factori. Aceștia joacă un rol important pentru consecințele legale și elementele ce definesc raportul de muncă. În cadrul contractului pe termen limitat nu este necesară denunțarea raportului de muncă din partea niciuneia din părți. Contractul încetează automat prin expirarea timpului convenit. Un contract de muncă poate fi limitat prin obiectul său sau prin scopul urmărit. Termenul poate fi îndeplinit prin atingerea scopului convenit sau epuizarea unor evenimente preconizate. Cu titlul de exemplu pot fi menționate: contractul pentru îngrijire la domiciliu, contractul de reprezentare, respectiv un contract bazat pe un proiect. Contractele pe termen limitat nu pot funcționa mai mult de doi ani și în cadrul acestui timp nu pot fi prelungite repetat mai mult de trei ori. Pentru anumite excepții și tipuri de contract reglementate în convenții tarifare această regulă nu se aplică.

În ce condiții poate fi cerută o scrisoare de recomandare?

Orice persoană are dreptul la un certificat, indiferent de forma și tipul ocupației. Angajatorul poate să emită în formă scrisă atât certificatul simplu cât și pe cel calificat. Formatul electronic nu este permis. Persoanele fizice autorizate sunt, datorită organizării activității lor, excluse de la aceste prevederi și obligativitate. Solicitarea certificatului poate fi realizată în termen trei ani. Termenul curge de la expirarea anului în care au încetat raporturile de muncă. Prin contractul de muncă pot fi prevăzute și alte termene și condiții interdependente. În momentul împlinirii prescripției decad toate drepturile și pretențiile referitoare la acest document.

Cum se stabilește tariful orar pentru munca depusă? Ce se intamplă daca în contractul de muncă nu sunt trecute referințe la acest aspect?

Fiecare angajat trebuie să fie remunerat pentru activitatea depusă în cadrul raportului de muncă reglementat printr-un contract de muncă. Salariul convenit între părți cade în obligația angajatorului. În funcție de domeniul de activitate angajatul poate fi încadrat într-o  grupă de salarizare.  Aceste grupe de salarizare sunt reglementate prin convenții tarifare. În Germania sunt reglementate aproximativ  73.000 de convenții speciale, din care 400 sunt general aplicabile. Acestea sunt înscrise într-un registru de tarife și în permanență actualizate. Spre deosebire de salariul care variază lunar în funcție de timpul de muncă, venitul fix este deja stabilit.

Salariul variază raportat la tariful pe oră, la timpul lucrat pe zi și la numărul de zile de lucru pe săptămână. Aceste elemente trebuiesc specificate în contractul de muncă și în fluturașul de salariu. Toate veniturile sunt supuse impozitării către finanțe și către asigurările sociale. Acestea sunt suportate proporțional de către ambele părți.  La întocmirea unui fluturaș de salariu trebuiesc luate în considerare următoarele componente: impozitul pe salariu, taxa pe cultele religioase, prima de solidaritate, asigurarea de șomaj și asigurarea medicală, asigurarea pentru pensie și asigurarea socială. Procentul care determină impozitarea depinde de salariul de bază și stabilește ulterior valoarea netă a salariului.  Prin urmare, fiecare salariu este stabilit individual în funcție de clasa de impozitare și unicitatea activității salarizate.

Ce reprezintă un accident de muncă?

Prevederile legale care reglementează asigurarea în caz de accident de muncă sunt stipulate în capitolul șapte din culegerea de drept social. Orice persoană încadrată într-un contract de muncă în Germania beneficiază de protecție în caz de accident de muncă, atât timp cât sunt îndeplinite anumite condiții. Asigurarea este implementată în caz de accident, doar dacă se petrece la locul de muncă sau pe drumul către sau de la serviciu. Este necesară distincția între accidentul de muncă, accidentul pe drumul către și de la muncă și boală profesională.

Un accident de muncă este acel eveniment care periclitează viața sau sănătatea angajatului și a avut urmări medicale. Cauza evenimentului trebuie să fie determinată la locul de muncă și în timpul programului de lucru. Pauzele sunt incluse de regulă chiar și în situația unui drum exterior unității de lucru, către cantină sau domiciliu. În schimb șederea în locațiile menționate exclude recunoașterea accidentului de muncă.

Evenimentul produs în afara unității pe parcursul întreprins în scopuri personale nu constituie accident de muncă. Persoanele care lucrează în spații private în curățenie sau îngrijire beneficiază de protecția pentru accident de muncă. Prevederile se aplică în momentul producerii unui accident pe drumul ‚direct’ către și de la muncă.

Drumul direct este parcursul începând de la ușa domiciliului până la intrarea în unitate. Angajatul are libertatea să aleaga calea cea mai sigură, economică și lipsită de riscuri.În același regim intră și scurtăturile.  În momentul părăsirii parcursului obișnuit pentru urmarea unor interese personale, cum ar fi cumpărături, programare la medic sau vizite private, orice eveniment nu va fi echivalat ca accident. Un al trelea loc poate fi implicat în protecția menționată numai în măsura în care staționarea nu depășește două ore.

Bolile profesionale sunt supuse evaluărilor de specialitate și sunt trecute în nomenclatorul de boli profesionale. Decizia de încadrare respectiv de remunerare, aparține  Asociației Profesionale. Aceste boli apar ca urmare a unor evoluții de natură clinică și au ca sursă activități sau elemente specifice mediului de muncă. In această categorie intră substanțele chimice, eforturile fizice, stres, ridicarea de greutăți, zgomot puternic sau praf.

Cine poartă răspunderea în caz de accident?

Primele de asigurare atașate salarizării sunt în sarcina angajatorului. Asigurarea de sănătate în regim de stat este organizată în cadrul Asociațiilor Profesionale. Compensația în caz de îmbolnăvire se ridică la 80% din venitul brut și nu poate depăși valoarea netă a salariului convenit.

Angajatorul are obligația să facă toate demersurile pentru înscrierea și documentația necesara, înclusiv să ia măsurile specifice, ulterior producerii evenimentului. Recompensarea financiară se activează din momentul producerii accidentului. Începând cu a șasea săptămână, asiguratul are dreptul la daune, iar în cazul prelungirii incapacității de muncă, Asociația Profesională este obligată să plătească o pensie specială.

Înregistrarea accidentului de muncă trebuie realizată la unitatea în care s-a produs, respectiv prin formularele online și trebuie însoțită și dovedită printr-un atest medical.

La cât concediu am dreptul, în funcție de contractul de muncă și când poate fi acesta solicitat?

Legea care reglementează Concediul, stabilește dreptul la concediu plătit pentru persoanele încadrate cu normă întreagă sau parțială pentru voluntari, pentru cei care lucrează pe perioadă limitată sau nelimitată sau au venitul minim pe economie.

Durata acestuia trebuie să respecte Regulamentul European privind timpul de lucru 93/104/ EG din 23.11.1993. Numărul zilelor de concediu anual se raportează diferit la timpul de lucru. În cazul unui timp de lucru a șase zile pe săptămână, sunt prevăzute minim 24 de zile de concediu pe an, în cazul a cinci zile pe săptămână sunt aferente 20 de zile anuale plătite iar pentru patru zile pe săptămână sunt prevăzute 16 zile de concediu anual. Dreptul la concediu poate fi solicitat după șase luni de la începutul activității la un nou loc de muncă.  În schimb, în cazul unei concedieri în perioada de probă, angajatul are dreptul la concediul aferent timpului lucrat.

Legea prevede pentru anumite categorii de angajați mai mult concediu.  De exemplu angajații nevoi speciale au cinci zile suplimentare în cazul unui program de lucru de cinci zile pe săptămână. În mod similar sunt prevederi speciale în cazul tinerilor angajați. La tinerii angajați, pentru cei sub 16 ani se acordă 25 de zile de concediu, practicanții sub 17 ani primesc 23 de zile iar cei sub 18 ani, 21 de zile.

Cum este plătit concediul?

Plata concediului se aproximează după media salariului din ultimele 13 săptămâni înainte de intrarea în concediu.

Există pentru femeile însarcinate aspecte speciale pe durata contractului de muncă?

Legea privind concediul de maternitate reglementează mai multe tipuri de beneficii: indemnizația de maternitate și indemnizația suplimentară care va completa alocația în timpul termenelor de concediu de maternitate. Viitoarele mame au, în ultimele șase săptămâni de sarcină ( respectiv opt săptămâni la nașterile premature sau în sarcinile multiple) și până la expirarea a 12 săptămâni după naștere, dreptul de a nu lucra.  Legislația se aplică pentru toate mamele în devenire care se află într-un raport de muncă, indiferent de natura și locul muncii, respectiv și în cazul practicantelor. Acestea au dreptul la indemnizația de creștere a copilului.  Nivelul acesteia se calculează după media netului din ultimele trei luni anterioare curgerii protecției speciale.

Din momentul în care angajata a informat angajatorul despre sarcina sa și termenul prevăzut pentru naștere, se activează protecția pentru mamă. Pentru angajator sunt incidente anumite obligații. Cea mai importantă obligație a acestuia este aceea de a adapta mediul de lucru în scopul protejării femeii însărcinate și a fătului de orice risc care ar periclita sănătatea. În acest caz, legea prevede pentru femeile angajate dreptul la plata concediulu de maternitate. Aceasta se ridică la media venitului  din ultimele 13 săptămâni, respectiv ultimele trei luni de la începutul sarcinii.

Despre proiect, pe scurt

Libertatea de circulație înseamnă că cetățenii din Uniunea Europeană (UE) au dreptul de a circula, călători și se stabili pe teritoriul statelor membre. De asemenea, cetățenii UE pot desfășura o activitate economică, fie într-un raport de muncă în calitate de angajat sau lucrător independent, pe o durată nedeterminatä sau doar temporar.

Nu este permis tratamentul inegal al lucrătoarelor și lucrătorilor privind accesarea unui loc de muncă, exercitarea unei activități, plata pentru munca prestată sau alte condiții de muncă.

În realitate există adesea inechitate pe piața muncii. Angajatele și angajații sunt înșelați la plata salariilor și sunt obligați să locuiască în condiții inumane, fiind exploatați adesea prin plata chiriilor mari. Angajatorii și/sau propietarii profită astfel de lipsa cunoștințelor limbii și a legislației germane.

În astfel de cazuri vă oferim ajutor gratuit și nebirocratic în cadrul proiectului „Consolidarea dreptului la liberă circulație a lucrătorilor din landul NRW“. 

Obiectivele proiectului:

  • consilierea și ajutorarea lucrătoarelor și lucrătorilor din Uniunea Europeană în dreptul muncii și al asigurărilor sociale
  • punerea bazelor unei rețele extinse de colaborare între organizațiile și oficiile care se ocupă cu informarea, consilierea, îndrumarea și eventual ajutorul pentru obținerea unor condiții de muncă echitabile
  • punerea cunostințelor obținute la dispoziția sindicatelor și a populației

 

Motivația:

Organizația Arbeit und Leben DGB/VHS NRW oferă din anul 2013 consiliere lucrătoarelor și lucrătorilor din Europa Centrală și de Est în vederea obținerii drepturilor la locul de muncă. Începând cu 01.01.2020 consilierea este deschisă tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană, care sunt supuși exploatării sau condițiilor de muncă precare în landul Renania de Nord-Westfalia (NRW). Totodată se intenționează extinderea rețelei de colaborare cu parteneri și autorități germane, spre exemplu cu centrele de consiliere pentru ajutorarea persoanelor fără venituri în landul NRW.  

Cele mai întâlnite probleme se referă la neplata salariului, rețineri ilegale din salariu, accidente de muncă, plata concediului medical și neplata concediului de odihnă, ore suplimentare, concedieri nejustificate și documente lipsă. Un rol important îl joacă consilierea generală despre drepturile de bază de la locul de muncă, care se orientează după cerințele lucrătoarelor și lucrătorilor și care are loc și în scop preventiv.

Probleme deosebite în obținerea și asigurarea unor condiții de muncă echitabile pentru imigranți se întâlnesc cel mai adesea în cazul contractelor prin agent de muncă temporară, al lucrătorilor detașați prin intermediul subcontractării unor comenzi - practici întâlnite în mai toate domeniile economiei, precum și al lucrătorilor (doar în acte) independenți.

 

Durata:

01.ianuarie 2023 până în 31. decembrie 2025

 

Parteneri de proiect:

  • Uniunea sindicatelor germane
  • ver.di
  • Sindicatul Nahrung-Genuss-Gaststätten
  • IG Bauen-Agrar-Umwelt
  • Proiectul Faire Mobilität

 

Proiectul este finanțat în cadrul politicii pieței muncii din landul NRW cofinanțate din fondul social european.