Home / Kooperieren / Projekte / Arbeitsmigration fair begleiten / въпроси и отговори

Какви са най-често срещаните проблеми?

Можете да се предпазите от злоупотреби и трудова експлоатация само ако сте добре информирани!Най-често се задават следните въпроси:

Как да си намеря работа в Германия?
 • Ако търсите работа в Германия, желателно е да кандидатствате директно при работодателя. Ако това не е възможно, може да се използват услугите на Европейската служба по заетостта (EURES):

www.eures.ee/ru/eures-portaal


EURES предлага обмен на работни места в цяла Европа. Тук можете да намерите предложения за работа в Германия и на български език. Обърнете се към бюро по труда във вашия регион и попитайте за съветника на EURES  или  посетете директно  уебстраницата EUERS ( ec.europa.eu/eures ). Ако се затруднявате, направете контакт с нас.

 https://www.make-it-in-germany.com/de/arbeiten-in-deutschland/jobboerse

 • За Вашата сигурност Министерството на труда и социалната политика е пуликувало списъка на Регистрираните фирми за извършване на посредническа дейност в чужбина, които са за препоръчване, за да не попаднете в ръцете на незаконни и измамни посредници:

www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/


Ако срещате трудности в намирането на подходящи позиции или при подготовката на документите за кандидатстване, обърнете се към нас.

 

Колко сигурни и законни са частните посреднически фирми?

Частните агенции за наемане на работници в чужбина не винаги са сигурни, а някои от тях са и незаконни. Посредническа фирма, която Ви начислява такса за намиране на работа, действа незаконно. Трудно е да се каже на коя фирма можете да се доверите. Българското министерство на труда и социалната политика предоставя списък на регистрираните фирми, които се препоръчват на търсещите работа. Ако сте решили да работите в Германия и се нуждаете от посреднически услуги за намиране на подходящо място, непременно използвайте услугите на фирма, която е в списъка на официално препоръчаните.

www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/foreign/


Ако имате някакви съмнения относно законността на действията на фирмата, свържете с нас, за да не попаднете в несигурна и  неприятна ситуация.
Препоръчваме да внимавате, ако обявата за работа:
 • не съдържа никаква информация за работодателя и работното място, каква е заетостта, няма точни данни за мястото на пребиваване, каква квалификация се изисква, подробности за работното време и заплащането и т.н.
 • информацията не е ясна и разбираема.
 • изисква от Вас такса за посредничество. Посредническа фирма, която изисква от Вас такси под какъвто и да е предлог, действа незаконно. Типичните претексти са: посредникът "трябва" заплати за да се „погрижат“ за Вашите "документи" пред немските власти (адресна регистрация, данъчни документи и др.), да покриете предварително разходите за транспорт или настаняване.

Посредническата фирма няма право да задържа личната Ви карта/паспорт при никакви обстоятелства!

 

Кои обещания на фирмите за предлагане на работа или на работодателя трябва да проверя най-добре?

+Бъдете скептични и избягвайте посредничесkи фирми,  които вземат такси при посредничество!
+Бъдете внимателни и избягвайте фирми за набиране на персонал, които не Ви предоставят трудов договор на български език! Освен това се уверете, че договорът съдържа основна информация за работодателя и условията на труд. (вж. "Трудов договор").
+Не се доверявайте на частни лица, представящи се за посредници на фирма за работа в чужбина! Това е незаконно! Проверете информацията преди да подпишете каквото и да било, не давайте пари на ръка!
+Ако много бързо получите предложение, без интервю и проверка на квалификацията и документите, не се доверявайте!
+Не позволявайте на посредническа фирма да Ви притиска да подпишете договор бързо и без достатъчно информация!
+Не разчитайте на обещанието, че трудовият договор с работодателя ще бъде договорен/подписан едва при пристигането в Германия!
+Бъдете много внимателни с  посредници, които предлагат работа във всички области и във всички държави! Възможно е те да са измамници.
+Не се доверявайте, ако имате усещането, че Ви предлагат заплата, която е очевидно твърде висока предвид квалификацията Ви!

 

Какво да правя, ако не говоря немски или говоря малко?

Ако искате да живеете и работите в Германия доброто владеене на немски език със сигурност е голямо предимство, както в личен, така и в професионален аспект.  Предпазва от трудова експлоатация и увеличава възможностите за професионална реализация и развитие.

 • Немски език можете да изучавате още в България на безплатни онлайн езикови курсове в YouTube или в социалните мрежи.
 • Или след пристигането си в Германия да кандидатствате за прием в интеграционен курс. Можете да изтеглите формуляра за кандидатстване от уебсайта на Федералната служба за миграция и бежанци (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) www.bamf.de или да получите информация от платформите EURES България.


Обадете ни се, ако се затруднявате.

 

Кои договори мога да подпиша и кои е по-добре да не подписвам?

Има два вида договори, които са важни за вас като търсещ/а работа: Договор за посредничество при наемане на работа* и Трудов договор**. Обърнете внимание: договорът за посредничество при наемане на работа не е трудов договор!
Подписвайте само договори, които разбирате. Те трябва да са на родния ви език или поне на език, който разбирате добре! МОЛЯ, не подписвайте договори, които не разбирате!
Не се поддавайте на натиск да подписвате бързо! Договаряйте трудовите договори преди да напуснете родината! Не ги подписвайте, ако са непълни и неясни!
Не подписвайте по непредпазливост договори с фирми, които не са регистрирани в Националния регистър на агенциите по заетостта в  България.
Ако не сте сигурни и имате нужда от помощ, винаги можете да се свържете с нас чрез чат или имейл. Ще се радваме да ви помогнем да вземете правилното решение.
* Договорът за посредничество трябва да съдържа най-малко следната информация:

 

 • името на германския/чуждестранния работодател
 • държавата, в която ще работите
 • адресът, телефонният номер
 • описание на работата и условията на труд
 • работното време
 • продължителността на трудовия договор
 • вид и размер на възнаграждението
 • разходите за транспорт и настаняване

И отново, услугите на фирмата посредник трябва да са безплатни. Тя не може да Ви начислява никакви такси!

** Трудов договор
Трудовият договор може да бъде сключен и устно. Моля, бъдете много внимателни, когато правите това, тъй като често става въпрос за празни обещания или дори за измама! Работодателят е законово задължен да представи в писмен вид основните условия на договора не по-късно от един месец след договореното начало на трудовото правоотношение. То трябва да бъде подписано. Важни детайли, които трябва да бъдат посочени в трудовия договор, са:

 

 • Име и адрес на двете договарящи се страни
 • Начало и продължителност на заетостта
 • Вид работа и кратко описание на задачите
 • Място на работа (или препратка към него, ако работникът може да бъде нает на различни места)
 • Размер на плащането (обикновено брутна заплата), включително добавки, надбавки, бонуси и специални плащания, както и други компоненти на възнаграждението, също така и датата на тяхното изплащане
 • Договорено работно време
 • Почивки
 • Срокове на предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение
 • Позоваване на приложимите колективни трудови договори, трудови договори или договори за услуги, приложими към трудовото правоотношение.

Вашето трудово правоотношение може да бъде постоянно или срочно. Ако сте сключили срочен трудов договор, трудовото правоотношение се прекратява автоматично с изтичането на срока му и без предизвестие.

 

Какво трябва да знам за разходите за транспорт и настаняване, ако такива се предлагат?
 • Офертите за справедлива работа включват изчерпателна информация за трансфер и настаняване в Германия. Разходите за транспорта до Германия се поемат от работодателя само в изключителни случаи. Ако кандидатствате директно при работодателя чрез EURES или Федералната агенция по заетостта, договорете подробностите по разходите за транспорт и настаняване. Разходите не трябва да са твърде високи! Някои детайли с полезна информация:
 • Работодателят може да Ви предложи настаняване, но не е длъжен да го прави! Това няма да е безплатно! Моля, имайте предвид, че често такива оферти носят печалба на работодателя, но не са изгодни за вас. Ето защо не трябва да приемате предложение с прекалено висока цена! Месечна сума, по-висока от 240 EUR на човек/легло, се счита за нечестна.

 

Здравно осигуряване
 • Набавете си като начало европейска здравноосигурителна карта, ако се наложи спешно да ползвате здравни услуги в Германия.

Ако имате въпроси относно: намиране на жилище в Германия, детски градини, училища, детски надбавки, разходи за застраховка "Живот", шофьорска книжка и автомобил, ситуацията с Корона и т.н., ние сме на Ваше разположение.

 

Консултантско бюро

Справедливо придружаване на трудовата миграция (AMFB)
Уебсайт Website
Facebook: https://www.facebook.com/amfb.bulgarisch